Skip to content

Energia Słoneczna

Fotowoltaika jako źródło nowoczesnej energii.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, jedna z miejskich spółek zajmujących się zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków, wdrożyła fotowoltaikę na terenie oczyszczalni ścieków i ujęcia wody.

Zainstalowano ponad 7 tysięcy paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW.

Około 43 ha na terenie Parku Przemysłowego będzie przeznaczone dla firm zainteresowanych uruchomieniem elektrowni słonecznej, dostarczającej zieloną energię z fotowoltaiki.

Może to mieć pozytywny wpływ zarówno na obniżenie kosztów lokatorów Parku Przemysłowego Wysokich Technologii, jak i na środowisko. Ponieważ koszty energii słonecznej są stosunkowo tańsze, firmy w Parku mogą zaoszczędzić pieniądze i stać się bardziej świadomymi ekologicznie.

Skip to content