Skip to content

Pomoc publiczna

UCHWAŁA NR XXXV/386/2022 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.

Uchwała określa formę pomocy publicznej, którą jest zwolnienie z podatku od nieruchomości dla inwestycji początkowej.

Zwolnienie, o którym mowa w § 9 przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 , 5 lub 7 lat.

  • Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 9 na okres nie dłuższy niż 3 lata jest łączne spełnienie warunków określonych w § 8 oraz zainwestowanie kwoty od 100 tys. euro do 10 mln euro, wyrażonej w złotych.

  • Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 9 na okres nie dłuższy niż 5 lat jest łączne spełnienie warunków określonych w § 8 oraz zainwestowanie kwoty od 10 mln euro do 50 mln euro, wyrażonej w złotych.

  • Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 9 na okres nie dłuższy niż 7 lat jest łączne spełnienie warunków określonych w par. 8 oraz zainwestowanie kwoty przekraczającej 50 mln euro, wyrażonej w złotych.

Więcej szczegółów w załączniku. 

Skip to content