Skip to content

Kadra - potencjał dla firm

Aktualne i potencjalne zasoby kadr w Województwie Zachodniopomorskim oraz Regionie.

Liczba mieszkańców zamieszkująca w promieniu 50 km od PPNT wynosi: 655 650.

Miasto / Powiat / Województwo

Miasto Stargard – mieszkańcy:

70.000

Powiat Stargardzki – mieszkańcy:

120.000

Woj. Zachodniopomorskie – mieszkańcy:

1,7 M

Szczeciński Obszar Metropolitalny (SOM)

Liczba gmin:

15

Stolica SOM

Szczecin

Powierzchnia

2,795 km²  (12.21% Regionu)

Mieszkańcy

687,464  (40% ludności SOM)

Potencjał gospodarczy

46% firm znajduje się w SOM

– 50 km strefa oddziaływania

Skip to content