Skip to content

Szkolnictwo Techniczne

Oferta szkół technicznych w regionie dostosowana do potrzeb PPNT.

Każdy z inwestorów może znaleźć dobrze wykwalifikowanych kandydatów do pracy dzięki rozbudowanemu systemowi szkolnictwa zawodowego. W 6 szkołach uczy się około 2500 uczniów, którzy mają do dyspozycji 27 kierunków kształcenia i aż 60 specjalizacji.

Główne kierunki kształcenia:

  • technik budowy maszyn
  • technik budowy i utrzymania dźwigów
  • technik utrzymania ruchu
  • technik elektryk
  • technik elektronik
  • mechatronik
  • specjalista IT
  • technik technologii drewna
  • technik budowy linii kolejowych i mostów
Skip to content