Skip to content

Logistyka niskoemisyjna

Nowoczesne rozwiązania logistyczne w Gminie Stargard.

Wyzwaniem dla lokalizacji pilotażowej w Stargardzie było opracowanie koncepcji rozwoju systemu konsolidacji, który będzie obsługiwał kilka podmiotów publicznych zlokalizowanych w mieście. Następnie przygotowano koncepcję Centrum Konsolidacji Podmiotów Komunalnych.

Odbiorcy projektu zostali podzieleni na dwie grupy: podmioty zaangażowane bezpośrednio w akcję, przedszkola, szkoły podstawowe oraz Urząd Miasta, a także różne grupy mieszkańców i podmiotów, które skorzystają z centrum. Przygotowano ogólny model biznesowy tego działania.

Ponadto ważnym założeniem tej koncepcji było wykorzystanie rowerów towarowych do realizowania dostaw tzw. ostatniej mili. Dlatego zrealizowano dwa lokalne eksperymenty, które miały na celu zidentyfikowanie możliwości i barier użytkowania rowerów towarowych w Stargardzie. W okresie dwóch miesięcy używano trzech różnych rodzajów rowerów towarowych. Oba eksperymenty pomogły w zidentyfikowaniu uwarunkowań infrastrukturalnych rowerów towarowych i wyciągnięciu wniosków dotyczących akceptacji społecznej oraz oczekiwań technicznych wobec pojazdów, biorąc pod uwagę specyfikę dostaw dla podmiotów miejskich. 

Dla władz lokalnych zostały przygotowane ogólne założenia dotyczące realizacji i przyszłego rozwoju MCK-ME w Stargardzie.

Skip to content