Skip to content

Raport Manpower

W ramach współpracy pomiędzy PPNT a grupą Manpower powstał raport „Rynek pracy subregionu stargardzkiego. Zdolności adaptacyjne i potencjał rozwoju”.

Dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny Stargardu powoduje istotne, pozytywne zmiany, które dostrzegamy w naszym najbliższym otoczeniu. Zjawiska te w dużej mierze są zgodne z ambicjami i oczekiwaniami mieszkańców miasta.

Rozwój lokalnych firm, następni inwestorzy w parkach przemysłowych, a także prężnie rozbudowujący się sektor usług angażują coraz szerszą grupę stargardzian, przyciągając również nowych mieszkańców. Dynamika i progres zawsze niosą za sobą kolejne wyzwania. Chcemy im sprostać i zapewnić kontynuację rozwoju, a także odpowiedzieć na wymagania nowych czasów. Właśnie dlatego podejmujemy się zbadania realnych możliwości Stargardu oraz jego najbliższego otoczenia w kontekście ilościowej i jakościowej analizy rynku pracy. 

Zdajemy sobie sprawę, że przestrzeń, którą zbudowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, jest miejscem sprzyjającym firmom o różnym potencjale. Przed nami kolejne kroki, w tym próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie działania należy podjąć już dzisiaj, aby nowe projekty przemysłowe znalazły swoje miejsce w Stargardzie. Zależy nam także na zapewnieniu dostępu w naszym mieście do osób, które zechcą właśnie tutaj realizować swoje cele zawodowe i prywatne.

Oddajemy w Państwa ręce raport przygotowany dzięki kooperacji z firmą Manpower, wiodącą na rynku pracy i rekrutacji. Jest on wynikiem wspólnych analiz i badań, w tym ankiet przeprowadzonych wśród pracodawców i osób szukających zatrudnienia. Mam nadzieję, że będzie to cenny dokument przydatny w dalszych analizach i studiach dotyczących rozwoju Stargardu.

Rafał Zając

Prezydent Miasta Stargard

Skip to content