Skip to content

Szkolnictwo
Wyższe

Absolwenci uczelni wyższych z Województwa Zachodniopomorskiego poszukują ofert pracy w PPNT.

Na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego działają 22 szkoły wyższe.

Ogólna liczba studentów w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wynosi 36 000.

Uczelnie z najwyższą liczbą studentów:

 1. Uniwersytet Szczeciński
  ~ 11000 studentów
 2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  ~ 7000 studentów
 3. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
  ~ 1500 studentów
 4. Akademia Morska w Szczecinie
  ~ 2600 studentów
 5. Pomorski Uniwersytet Medyczny
  ~ 4300 studentów

Główne kierunki kształcenia:

 • inżynieria produkcji w przemyśle
 • Inżynieria (chemiczna, procesowa)
 • budownictwo
 • ekonomia i zarządzanie
 • technologie IT
 • biotechnologia
 • prawo
 • elektronika
 • matematyka
 • chemia
Skip to content