Skip to content

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Prezydent Miasta Stargard, reprezentujący Gminę Miasto/ Urząd Miejski Stargard z  siedzibą przy ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.
 2.  Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@um.stargard.pl.
 3. Dane osobowe zebrane przez administratora będą przetwarzane wyłącznie w celach rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji.
 4. Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzane jest dobrowolne, jednak bez tego niemożliwe będzie wzięcie udziału w konferencji.
 6. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wykonywanego przed odwołaniem zgody.
 7. Dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji.
 8. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych;
  1. żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  1. sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Skip to content