Skip to content

Raport z oceny atrakcyjności terenów inwestycyjnych

Zespół badawczy Centrum Rozwoju Biznesu – spółka celowa Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie ma przyjemność zaprezentować Państwu „Raport z oceny atrakcyjności terenów inwestycyjnych i jakości obsługi inwestorów w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim”.

Opracowanie to powstało w efekcie badań zleconych przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany był w okresie od września do grudnia 2022 i prezentuje aktualny stan wiedzy na temat potencjału inwestycyjnego we wskazanych przez zleceniodawcę 33 gminach województwa.

Zastosowana metoda badawcza pozwala – poza oceną indywidualną sporządzoną dla każdej z badanych gmin – na wielowymiarowe porównania potencjałów między badanymi obiektami. W efekcie, prezentowane opracowanie przedstawia wyniki analiz w kilku istotnych płaszczyznach. Są to:

  1. Zestawienie wycen kryteriów oceny atrakcyjności inwestycyjnej badanych JST
  2. Ranking badanych JST wg sumy kryteriów oraz rankingi sektorowe sporządzone w pięciu badanych aspektach
  3. Rating badanych JST i ich kategoryzacja wg klas: mistrzowskiej, wygrywającej, atrakcyjnej i obiecującej
  4. Indywidualne profile radarowe badanych JST na tle średniej wojewódzkiej
  5. Komparacje radarowe w układzie JST w powiatach
  6. Zbiorczy benchmark radarowy dla całej populacji badanych JST

Kierownik zespołu badawczego, autor RAI©
dr hab. prof. ZPSB Aneta Zelek

Skip to content